Вторник, 29 Септември 2020

Щипка

1. Видиш ли щипка в съня си, готвят ти капан.

2. Защипваш ли нещо с щипка, ще се предпазиш от опасност, ще взимаш превантивни мерки.