Вторник, 20 Април 2021

Щепсел

1. Сънуваш ли щепсел, ще те използват за посредник или ще ти възложат куриерска мисия.