Петък, 29 Май 2020

Щепсел

1. Сънуваш ли щепсел, ще те използват за посредник или ще ти възложат куриерска мисия.