Събота, 10 Юни 2023

Оздравяване

1. Оздравява ли някой в съня ти, значи ще се радваш на някоя новина, ще чуеш добри вести.

2. Ако си оздравял от болест в съня си, значи ти предстои да се възстановиш пропиляното и похарченото, ще откриеш нещо, което си изгубил.