Петък, 9 Декември 2022

Обграждане

1. Обграждане (виж обсада).