Вторник, 29 Септември 2020

Обелка

1. Събираш ли или видиш насън обелка, значи ти предстои да си в неизгодна позиция в семейството си, да се унижаваш пред човека, който обичаш.