Понеделник, 28 Ноември 2022

Овошка

1. Ако садиш овошка или си в овощна градина насън, значи ще видиш плодовете от труда си, ще се радваш на придобитото с труд и постоянство.