Събота, 2 Декември 2023

Овчар

1. Видиш ли в съня си овчар, значи ще имаш честен и богат приятел.

2. Сънуваш ли себе си като овчар, значи ще имаш успех в делата си.