Петък, 10 Юли 2020

Отстъпка

1. Правят ли ти отстъпка в съня ти, значи ще се докажеш в неочаквана и за тебе самия област.

2. Правиш ли в съня си отстъпка, значи ще имаш лесен успех, който не си очаквал.