Петък, 3 Февруари 2023

Отмъщение

1. Отмъщава ли някой, значи не трябва да позволяваш пристрастията или личното ти отношение да вземат връх над трезвата оценка.

2. Отмъщават ли ти в съня ти, значи ще те съдят несправедливо.

3. Осъществяваш ли или търсиш в съня си отмъщение, означава че трябва да се вслушаш в съветите на приятелите си, на които имаш доверие и да си по – толерантен към партньорите си.