Четвъртък, 28 Септември 2023

Откровение

1. Сънуваш ли, че някой е откровен, значи трябва да се пазиш от лъжи.

2. Ако сънуваш божествено откровение, значи ще имаш благословия.

3. Сънуваш ли, че си откровен пред някого, значи ти предстои да си самотен.