Петък, 3 Февруари 2023

Откраднато

1. Станеш ли жертва на кражба в съня си, това е предупреждение, че и в живота трябва да се пазиш от грабежи.

2. Хванеш ли крадец в съня си, ще получиш лесна печалба.

3. Ако къщата ти ограбят, знак е че те чакат разочарования и ядове.

4. Ако пък откраднат колата ти, това е сигурен знак, че ще претърпиш сериозни финансови загуби.