Понеделник, 11 Декември 2023

Открадната кола

1. Сънуваш ли открадната кола, значи ще бъдеш предопреден за опасност.