Събота, 8 Май 2021

Отговор

1. Успяваш ли да отговаряш или даваш отговор, значи ще преодолееш затрудненията, ще изплатиш стар дълг, ще се справиш с препятствие.

2. Настояваш ли или търсиш да получиш отговор, без да искаш ще ощетиш или обидиш някой.