Понеделник, 26 Юли 2021

Отчет

1. Отчита ли се някой в съня ти, значи ще смутиш или объркаш враговете си.

2. Правиш ли в съня си отчет, означава че някой ще обърка плановете и сметките ти, че ще се наложи да предприемеш нова стратегия.