Петък, 7 Май 2021

Отбор

1. Симпатизираш ли в съня си на отбор, значи ще имаш гости.

2. Ако видиш в съня си отбор, значи ще си зависим от други хора.