Събота, 31 Юли 2021

Острилка

1. Използва ли някой острилка в съня ти, значи някой привилегии ще ти бъдат отнети.

2. Използваш ли или видиш насън острилка, предстоят ти стълкновения за правата и задълженията ти.