Четвъртък, 6 Май 2021

Осиновяваш

1. Ако сънувате, че осиновявате дете, ще получите признанието на хората.

2. Ако вас ви осиновяват, ще имате грижи с децата си.