Петък, 7 Май 2021

Организация

1. Членуваш ли в съня си в организация, значи ще се разочароваш.

2. Основаваш ли насън организация, значи трябва да си по - въздържан в публичните си изяви.