Неделя, 25 Септември 2022

Оранжерия

1. Береш ли зеленчуци или цветя от оранжерия, значи че постиженията са повече на думи, отколкото на дела.

2. Видиш ли насън оранжерия, значи ще имаш печалби и придобивки.