Вторник, 23 Април 2024

Орана нива

1. Ако ходиш по разорана нива, семейството ти ще се разтури.

2. Ако ореш нива, предстои ти благополучие и радост в дома.

3. Ако гледаш как други я разорават - ще чуеш лоши думи по твой адрес.