Неделя, 9 Май 2021

Оран, орач

1. Видиш ли в съня си орач, значи трябва да се пазиш, за да не откраднат постиженията ти.

2. Наблюдаваш ли в съня си оран, значи ще ти предложат доходна работа.