Четвъртък, 4 Март 2021

Оръдие

1. Стреляш ли в съня си с оръдие, значи ти предстои да се тревожиш, да бъдеш в неизвестност, да се страхуваш.

2. Чуеш ли или видиш насън оръдие, значи ще разбереш за вести, които ще те зарадват.