Четвъртък, 6 Май 2021

Опустошение

1. Опустошаваш ли нещо в съня си, означава че рушиш мостовете зад себе си.

2. Ако сънуваш опустошение, значи ще преоценяваш работата си.