Четвъртък, 6 Октомври 2022

Оптик, оптика

1. Влизаш ли или работиш в съня си в оптика, значи ще получиш признание и благодарност.