Понеделник, 17 Май 2021

Оптик, оптика

1. Влизаш ли или работиш в съня си в оптика, значи ще получиш признание и благодарност.