Петък, 7 Май 2021

Опровержение

1. Прави ли някой опровержение, значи може да заблудиш някой без да искаш.

2. Правиш ли в съня си опровержение, значи ще сгрешиш или ще си подведен.