Четвъртък, 6 Май 2021

Опрощение

1. Получаваш ли в съня си опрощение, значи ще се избавиш от задължение или тежест.

2. Даваш ли в съня си опрощение, значи ще имаш добър другар.