Четвъртък, 6 Май 2021

Операционна

1. Операционна зала видите ли насън, това е предупреждение да се подготвите за големи промени в живота си.

2. Влизате ли в съня си в операционна като пациент, това означава, че с бездействието си ще позволите на други хора да се намесят в личния ти живот.

3. Когато в съня си оперирате някой в операционна зала - може да се наложи да пожертвате нещо, което има голяма стойоност за вас, за да се справите с трудностите.