Четвъртък, 6 Октомври 2022

Опашка

1. Хващаш ли в съня си животно за опашка, значи ще правиш грешна стъпка, ще си докараш неприятности.

2. Чакаш ли в съня си ред на опашка, значи някой ще се възползва от труда ти.

3. Имаш ли опашка насън, не трябва да вярваш на това, което ти казват.

4. Видиш ли в съня си животно с много дълга опашка, значи ще имаш разправии с околните.

5. Сънуваш ли някой с опашка, значи ще се стремиш да надхитриш или измамиш някой.