Четвъртък, 6 Октомври 2022

Опаковка

1. Опакова ли някой нещо, значи ще имаш пътуване.

2. Сънуваш ли, че ти опаковаш нещо, значи ти предстоят новини, които ще те изненадат.

3. Сънуваш ли луксозна опаковка на подарък, значи човек, който обичаш ще постъпи зле.

4. Ако сънуваш опаковане на багаж, значи ще имаш гости.