Вторник, 31 Януари 2023

Олтар

1. Водиш ли някой пред олтар, значи ще се подобри социалното и жизненото ти положение.

2. Видиш ли насън олтар, значи ще се сбъднат желанията и надеждите ти.

3. Молиш ли се пред олтар насън, значи ще имаш благополучие и чест.