Неделя, 19 Септември 2021

Окръжност

1. Чертаеш ли или видиш в съня си окръжност, значи ти предстои еднообразен и затворен начин на живот, но осигурен, ще се ограничаваш.