Четвъртък, 2 Февруари 2023

Окапала коса

1. Ако сънуваш окапала коса, ще те разобличат.