Вторник, 16 Април 2024

Охранител

1. Сънуваш ли, че си охранител, това е предупреждение, да обърнеш повече внимание на семейството и безопасността им, защото може да станете жертва на грабеж или да разбият дома ти.

2. Когато друг е охранител в съня ви, това издава вътрешната несигурност, която изпитвате в отношенията с противоположния пол.