Сряда, 3 Март 2021

Охолство

1. Живееш ли в съня си в охолство, значи в реалността ще загубиш пари, ще обеднееш.