Вторник, 7 Февруари 2023

Охкане

1. Ако чуеш в съня си охкане, значи ще имаш надежда и радост.