Четвъртък, 21 Януари 2021

Охкане

1. Ако чуеш в съня си охкане, значи ще имаш надежда и радост.