Вторник, 29 Септември 2020

Охапване

1. Думата е грешно изписана.

2. Виж Ухапване.