Сряда, 5 Август 2020

Огризки

1. Дояждаш ли в съня си огризки, значи в реалността ще имаш големи здравословни проблеми или беднотия.