Понеделник, 28 Ноември 2022

Огризки

1. Дояждаш ли в съня си огризки, значи в реалността ще имаш големи здравословни проблеми или беднотия.