Събота, 2 Декември 2023

Огризки

1. Дояждаш ли в съня си огризки, значи в реалността ще имаш големи здравословни проблеми или беднотия.