Четвъртък, 8 Декември 2022

Ограда

1. Поставяш ли или правиш в съня си ограда, значи ще се защитаваш от несправедливи обвинения и претенции.

2. Прескочиш ли насън ограда, значи ти предстои да реализираш намеренията си.

3. Видиш ли в съня си горяща ограда, значи че нещо не е както трябва в семейството ти.

4. Минаваш ли в съня си през ограда, означава че неприятностите ти не са такива, каквито изглеждат.

5. Видиш ли насън ограда, предстои ти да се сблъскаш със спънки на работното си място.

6. Събаряш ли в съня си ограда, значи няма да си удовлетворен от постиженията си.