Понеделник, 28 Ноември 2022

Огняр

1. Видиш ли в съня си огняр, значи че усилията и труда ти ще са възнаградени след време.

2. Сънуваш ли, че си огняр, значи ще имаш постижения на работното място.