Неделя, 25 Септември 2022

Оглеждаш

1. Ако дълго гледаш образа си в огледало насън, може да чуеш неприятни неща за себе си.

2. Когато необвързана девойка види образа си в огледалото, това е знак, че скоро ще се омъжи.

3. Ако мъж се оглежда в огледало, това е знак, че не се чувства уверен в действията си.

4. Внимавайте, защото близки хора ще се опитат да попречат на плановете си.