Понеделник, 28 Ноември 2022

Оглеждаш се

1. Твърде дълго ако се наслаждавате на образа си в огледалото, това е предзнаменование, че ще чуете лоши думи и неприятни неща за себе си.

2. Необвързана мома ако види отражението си в огледало, може да се надява на скорошна сватба.

3. Мъж, който се застоява пред огледалото е неуверен в действията си.

4. Взирането в огледалото дълго време може да е знак, че близък човек, ще се опита да попречи за осъществяване на плановете ви.