Понеделник, 27 Септември 2021

Оглеждане

1. Когато сънувате, че се оглеждате в огледалото, това може да означава, че имате твърде високо мнение за себе си и това не е съвсем оправдано.

2. Оглеждате ли се твърде дълго в огледалото, може да е знак, че търсите начин да превърнете недостатъците си в преимущества.