Петък, 24 Май 2024

Оглед

1. Правиш ли в съня си оглед, значи ти предстои да пропилееш усилията си за маловажни неприятности, да се задълбочиш в дела без перспектива.