Понеделник, 28 Ноември 2022

Огърлица

1. Загубиш ли в съня си огърлица, значи ще имаш неприятности и загуби.

2. Намериш ли насън огърлица, ще откриеш любовта.

3. Видиш ли в съня си огърлица, значи ще имаш благополучие.

4. Носиш ли в съня си огърлица, значи ще имаш нови познанства.