Понеделник, 4 Декември 2023

Одеало

1. Ако одеалото ви е малко да се завиете, значи ви заплашва предателство от страна на колега.

2. Ако е топло и ярко одеалото в съня ви - ще имате успех там, където сте си представяли неудача.