Вторник, 23 Юли 2019

Одър

1. Лежиш ли в съня си на одър, значи ще имаш облаги и ползи от нещо или някой.

2. Видиш ли в съня си одър, значи ще откриеш щастие.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.