Събота, 24 Октомври 2020

Ода

1. Рецитираш ли, пишеш или четеш ода насън, значи ще имаш идеали и фалшиви намерения.