Четвъртък, 28 Януари 2021

Очевидец

1. Видиш ли насън очевидец, значи се надяваш на безпристрастие в нечия оценка и поведение и справедливост напразно.

2. Сънуваш ли, че ти си очевидец, значи ще изпитваш съмнения или угризения.