Понеделник, 28 Ноември 2022

Обучение, обучаваш

1. Обучават ли те в съня ти, означава че най – накрая ще имаш възможността да докажеш какво можеш и знаеш.

2. Ако обучаваш насън някой, значи делата ти ще имат успех.