Понеделник, 28 Ноември 2022

Общежитие

1. Влизаш ли в общежитие или го видиш насън, значи че нещо ще отложи или забави намеренията ти.

2. Живееш ли насън в общежитие, значи много хора се бъркат в личния и професионалния ти живот.